Aanbidding

EREDIENSTE
Sondae gedurende skoolkwartale

KERKGEBOU
08:15 – Eerste erediens
10:00 – Tweede erediens
17:00 – InSync erediens

KAPEL
10:00 – Andrew Murray service
17:30 – Dieperdelf

JEUG AKTIWITEITE
08:15 – Baba Geloofsvorming
08:15 – Kleuterbediening
08:15 – Juniorbediening
15:00 – Twanadiens
18:00 – Hoërskoolbediening

Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, In Sync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

KONTAK / EREDIENSTE

Kontak inligting:

Tel: (011) 475 1440
Epos: info@constantiakruin.co.za
Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

Eredienste

Sondae gedurende skoolkwartale
08:15 – Eerste erediens
10:00 – Tweede erediens
10:00 – Andrew Murray service
17:00 – InSync erediens
17:00 – Dieperdelf
Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

Waar is ons?

GEBEURE / KALENDER