Constantiakruin Gemeente

Raak betrokke

Die gemeente het op 24 Oktober 1973 van Floridapark in Florida afgestig. Van die 390 belydende lidmate waarmee dit gestig is, was die groei konstant tot die huidige 2361 belydende- en 691 dooplidmate.

As makrogemeente met ‘n verkleinde gemeenteraad, het ons ‘n eiesoortige bediening, wat beteken dat daar nie huisbesoek deur die leraars of ouderlinge of diakens gedoen word nie. Die Gemeenteraad is verantwoordelik vir die oorhoofse bestuur, beleid en rigting waarheen die gemeente beweeg. Die onderskeie departemente, bedieninge, ondersteuningsgroepe en projekte gee uitvoering aan die gemeente se gestuurdheid: Die Here stuur Constantiakruin veral na verwondes om op ‘n fisieke-, emosionele-, asook geestelike vlak hulp te verleen en hoop te bring.

Ons primere versorgingmodel is selgroepe. Ons moedig lidmate aan om so gou moontlik deel van ‘n selgroep te word!

Die diversiteit van hierdie stedelike gemeente word bedien deur ‘n verskeidenheid van eredienste, elkeen met sy besondere aanslag. Formele-, Informele-, InSync-, (vir jeug), Promiseland- (vir laerskool- kinders), Engelse- en Tswana eredienste.

Die jeug word bedien met Promiseland vir Laerskool- en voorskoolse kinders en InSync vir Hoërskoolkinders en jongmense. Junior en senior kategese sorg vir die toerusting en begeleiding van ons kinders na volwasse lidmate. Daar is ook mid-week aksies vir laer- en hoerskoolkinders.

Raak Betrokke

Ek stel graag belang om betrokke te raak

  Volg ons
  Kaart
  Kontak ons
     Liebenbergweg 17,
        Constantia Kloof
      
     info@constantiakruin.co.za
      
     (011) 475 1440
      
     076 791 2312
      
  Stuur 'n boodskap

  Snap scan en Bank
  snapscan

  Bank Besonderhede:
  ABSA Tjek reknr: 106 3330 384
  Tak: Florida / 632 005

  KONTAK / EREDIENSTE

  Kontak inligting:

  Tel: (011) 475 1440
  Epos: info@constantiakruin.co.za
  Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

  Eredienste

  Sondae gedurende skoolkwartale
  08:15 – Eerste erediens
  10:00 – Tweede erediens
  10:00 – Andrew Murray service
  17:00 – InSync erediens
  17:00 – Dieperdelf
  Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

  Waar is ons?

  GEBEURE / KALENDER
  [trx_sc_events type="detailed" past="" cat="48" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="6" columns="1" css=".vc_custom_1596550758633{background-color: rgba(0,0,0,0.01) !important;*background-color: rgb(0,0,0) !important;}"]