Nuwe lidmate

Vul asseblief ‘n vorm in vir nuwe lidmate, wat in die portale van die kerk beskikbaar is en plaas dit asb. in die dankofferkis by die hoofingang. Die vorm kan ook elektronies ingevul word. Ons hou van tyd tot tyd ‘n nuwe lidmatebyeenkoms vir inligting en saamkuier met die leierskap.

Kontak ons:

  Volg ons
  Kaart
  Kontak ons
     Liebenbergweg 15,
        Constantia Kloof
      
     info@constantiakruin.co.za
      
     (011) 475 1440
      
     076 791 2312
      
  Stuur 'n boodskap

  Snap scan en Bank
  snapscan

  Bank Besonderhede:
  ABSA Tjek reknr: 106 3330 384
  Tak: Florida / 632 005

  KONTAK / EREDIENSTE

  Kontak inligting:

  Tel: (011) 475 1440
  Epos: info@constantiakruin.co.za
  Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

  Eredienste

  Sondae gedurende skoolkwartale
  08:15 – Eerste erediens
  10:00 – Tweede erediens
  10:00 – Andrew Murray service
  17:00 – InSync erediens
  17:00 – Dieperdelf
  Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

  Waar is ons?

  GEBEURE / KALENDER