Huweliksregistrasie

  Dit is belangrik dat julle die dominee wat julle graag wil hê julle moet trou, aan die beginfase van die troudag-beplanning kontak en reël. Dit nie 'n gegewe dat die dominee dié spesifieke dag beskikbaar is nie.

  Julle het die volgende met julle eerste afspraak by die dominee nodig om te begin met die huwelik register solank in te vul. Dit maak dat die administrasie nie baie tyd op die troudag self in beslag neem nie.

  •   Gesertifiseerde afskrifte van die man en vrou se ID dokument.
  •   Gesertifiseerde afskrifte van die twee getuies se ID dokument.
  •   Indien geskei: sorg vir 'n gesertifiseerde afskrif van die egskeidingshofbevel.
  •   Weduwee, wewenaar: sorg vir n afskrif van die doodsertifikaat.
  •   'n Troue buite gemeenskap van goedere (HVK): besorg die dekbrief van die prokereur (notaris publiek)aan die betrokke leraar.
  •   Ons vereis ook vier ID foto's (elk) van die egpaar en daar sal ook vingerafdrukke deur die predikant geneem word. Julle ontvang ook 'n afskrif uit die
      huweliksregisterboek.
  •   Moet asb. nie jou huweliksertifikaat verloor nie. Maak so gou as moontlik gesertifiseerde afskrifte en bêre op 'n veilige plek.
  •   Nadat julle wettiglik in die eg verbind is, maak asb. self seker by Binnelandse Sake dat julle huwelik geregistreer is. Na sowat ses maande, sms jou ID nr. Gevolg deur M
      (bv 5911225086084 M) na 32551. Hulle stuur 'n SMS terug wat sê wat jou huweliksatus is en wanneer jy getroud is. Alternatiewelik skakel 0800 601 190 of besoek
      www.dha.gov.sa. Jy kan ook die kantore in Pretoria skakel by (021) 406 2660
  •   Nadat julle huwelik geregistreer is beveel ons aan dat julle so hou moontlik Binnelandse Sake besoek, met jou register afskrifte, ID en huweliksertifikaat om aansoek te
      doen vir die amptelik huweliksertifikaat. Hierdie is 'n geel uitgedrukte dokumente war julle gaan benodig vir enige veranderings. Daar is 'n koste verbonde betaalbaar by
      Binnelandse Sake tydens die aansoek.
  •   Die betrokke Leraar sal met julle oor die verloop van die seremonie gesels, maak asseblief by hom seker oor die behoefte aan 'n mikrofoon en enige ander behoeftes wat
      met die verloop van die seremonie gepaard gaan.


  Die kostes is betaalbaar voor die eerste afspraak met die Leraar
  Leraar Fooi: R1 500.00

  Kontak die Kerkkantoor 011 475 1440 vir meer besonderhede oor die kostes verbonde aan die gebruik van die Kerkgebou / Kapel / Bedieningsentrum / Orrelis / Media tegnikus.  OngetroudGeskeiWewenaar  JaNee

  OngetroudGeskeiWewenaar  JaNee
  10 Dinge by troues waarvan gaste nie hou nie

  01. Om vir hulle eie drankies te betaal.
  02. Wanneer 'n onthaal ure na die seremonie is.
  03. Te veel lang toesprake
  04. Om by 'n ongunstige plek te sit
  05. Wanneer hulle gedwing word om by aktiwiteite deel te neem.
  06. Wanneer die egpaar meer geld bestee aan die versiering van die troue as die onthaal en die vermaak.
  07. Beperkte kos.
  08. Te veel georganiseerde danse.
  09. Om in 'n ry te staan en wag vir enige iets.
  10. Wanneer hulle gedwing word om die uiterste omstandighede te hanteer.

  Volg ons
  Kaart
  Kontak ons
     Liebenbergweg 15,
        Constantia Kloof
      
     info@constantiakruin.co.za
      
     (011) 475 1440
      
     076 791 2312
      
  Stuur 'n boodskap

  Snap scan en Bank
  snapscan

  Bank Besonderhede:
  ABSA Tjek reknr: 106 3330 384
  Tak: Florida / 632 005

  KONTAK / EREDIENSTE

  Kontak inligting:

  Tel: (011) 475 1440
  Epos: info@constantiakruin.co.za
  Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

  Eredienste

  Sondae gedurende skoolkwartale
  08:15 – Eerste erediens
  10:00 – Tweede erediens
  10:00 – Andrew Murray service
  17:00 – InSync erediens
  17:00 – Dieperdelf
  Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

  Waar is ons?

  GEBEURE / KALENDER