Gesinseredienste

[Bababediening tot Gr 11]

Constantiakruin verstaan dat die primêre plek van geloofsoordrag steeds die huishouding is, daarom is gesinne wat saam eredienste bywoon vir ons belangrik.  Ons wil juis waak daarteen om ‘n generasie groot te maak wat nie as gewoonte erediensbywoning het nie.

Gesinsgeleenthede

Deur die jaar bied Constantiakruin verskillende geleenthede aan waar ouers en kinders saam baljaar.  Hegte verhoudings skep ‘n plek van sekuriteit waar geloofsgroei kan plaasvind.  Gesonde ouer-kin of voog-kind verhoudings is iets wat ons graag bevorder.

Deurgange en roetemerkers

Belangrike momente in jongmense se lewens het nie altyd ‘n geloofsgrondslag nie.  Deurgange (lewensfases) word gevier met ‘n geestelike roetemerker (verwysingspunt) sodat die lewe uit ‘n geloofsoortuiging verstaan word.  Ons vier die volgende deurgange:

Doop

Gr1 – My skoolloopbaan begin.

Gr 7 – My eerste grootwees en my lyf vernader

Gr8 – Belangrike been van vorming en koers

Gr 11 – Belydenisaflegging

Gr 12 – Uitstuur onder die seën van die gemeente.

Ouer opleiding

Na die gesinserediens in die aand vind daar, per geleentheid, oueropleiding plaas.  Gassprekers hanteer temas wat ouers in die lewe van hulle kinders ervaar.  Die bemagtiging van ouers is noodsaaklik vir stabiele en heel verhoudings.

Wandel in die Woord as huisgesin

Die totale Hoërskoolbediening oefen saam aan die geloofsgewoonte van Bybellees.  Elke jaargroep ontvang ‘n leesprogram uiteengesit in ‘n joernaal.  Ons oproep is dat huisgesinne hierdie oefening saam sal doen, sodat gesinne saam leiding vanuit die Woord kan neem, maar ook deur mekaar vanuit die Woord ondersteun word.

Gesinne wat op Sondae saam dien

As geloofsgemeenskap is ons graag by mekaar betrokke.  Die beste manier om ons kinders in hierdie gewoonte in te begelei is om self saam met hulle iewers op ‘n Sondag betrokke te wees.  Hierdie gesinsbetrokkenheid maak dat jongmense meer vrymoedigheid neem om iets te doen en ouers leer nuwe dimensies van hulle kinders ken.

KONTAK / EREDIENSTE

Kontak inligting:

Tel: (011) 475 1440
Epos: info@constantiakruin.co.za
Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

Eredienste

Sondae gedurende skoolkwartale
08:15 – Eerste erediens
10:00 – Tweede erediens
10:00 – Andrew Murray service
17:00 – InSync erediens
17:00 – Dieperdelf
Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

Waar is ons?

GEBEURE / KALENDER
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="48" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="6" columns="1" css=".vc_custom_1596550758633{background-color: rgba(0,0,0,0.01) !important;*background-color: rgb(0,0,0) !important;}"]