Eredienste
Sondae gedurende skoolkwartale

KERKGEBOU
08:15 – Eerste erediens
10:00 – Tweede erediens
17:00 – InSync erediens

KAPEL
10:00 – Andrew Murray service
17:30 – Dieperdelf

BEDIENINGSENTRUM
08:15 – Baba Geloofsvorming
08:15 – Kleuterbediening
08:15 – Juniorbediening
18:00 – Hoërskoolbediening

Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, In Sync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

Ander bedieninge

BYBELSTUDIE – IN DIE KAPEL
Woensdae 10:00 tot 11:00 gedurende skoolkwartale.

HULP EN HOOP ONDERSTEUNINGSGROEPE
Kliek hier vir meer info

HUWELIKE
Registreer by die kerkkantoor vir huweliksvoorbereiding. Kontak die betrokke leraar en bevestig die huweliksdatum, ten minste drie tot vyf maande voor die tyd. Bywoning van vier voorbereidingsessies is verpligtend, al trou die egpaar op n ander plek of al neem n ander predikant die bevestiging waar.

DOOP
Gewoonlik die eerste Sondag van elke maand. Tref reëlings met die kerkkantoor ten minste een maand voor die beoogde doop. Sorg asb. dat jul lidmaatskap-bewys by die kerkkantoor ingehandig is. Daar is verpligte doopkategese vir die ouers, volg die almanak.

NUWE LIDMATE
Vul asseblief ‘n vorm in vir nuwe lidmate, wat in die portale van die kerk beskikbaar is en plaas dit asb. in die dankofferkis by die hoofingang. Die vorm kan ook elektronies ingevul word. Ons hou van tyd tot tyd ‘n nuwe lidmatebyeenkoms vir inligting en saamkuier met die leierskap.
Aanlyn vorm hier beskikbaar.

SIEKTE
Meld asseblief enige persoon wat siek is, of hospitaal toe gaan, by die kerkkantoor aan, sodat die leraars en die omgee-bediening hulle kan besoek of skakel.

STERFTES
Meld asseblief sterftes van lidmate, asook familielede, by die kerkkantoor aan.

BEGRAFNISSE
Reël met die betrokke leraar, asook die kerkkantoor. Die kerkkantoor sal jou van al die nodige inligting voorsien.

UITHUUR VAN GERIEWE
Die saal en toerusting is beskikbaar vir verhuring aan lidmate, sowel as nie-lidmate, vir privaat gebruik. Kontak die kerkkantoor.

VERBLYF IN ANNEKS
Die hoofslaapkamer in die huis te Liebenbergweg 13 word verhuur vir oornagverblyf vir mense en/of hulle families wat bv. die hospitaal besoek. ʼn Toegeruste kombuis vir selfsorgmaaltye is beskikbaar. Beddegoed en handdoeke word voorsien. Bespreek by die kerkkantoor.

BEVESTIGING VAN HUWELIKE IN KERK / KAPEL
Bespreek alle fasiliteite by die kerkkantoor.

KOMMUNIKASIE MET LIDMATE
Help ons asseblief om al jou kontakbesonderhede op datum te hou. Kontak die kerkkantoor.

KONTAK / EREDIENSTE

Kontak inligting:

Tel: (011) 475 1440
Epos: info@constantiakruin.co.za
Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

Eredienste

Sondae gedurende skoolkwartale
08:15 – Eerste erediens
10:00 – Tweede erediens
10:00 – Andrew Murray service
17:00 – InSync erediens
17:00 – Dieperdelf
Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

Waar is ons?

GEBEURE / KALENDER