Constantiakruin Gemeente

Gebedsbediening

Constantiakruin-gemeente is ‘n geloofsfamilie:  dit beteken ons beskou mekaar as boeties en sussies, as geestelike vaders en moeders vir mekaar. Ons dra mekaar se laste, ons gee om vir mekaar.  Hierdie gemeente is groot genoeg sodat jy fantastiese reisgenote vir jou geloofsreis kan vind, maar nie so groot dat jy in die massa sal verdwyn nie.

Ons gebed-span leef met die oortuiging van Jakobus 5:16:  bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking. Indien die Heilige Gees jou inspireer om deel te word van hierdie gebedspan, sal ons jou deel maak van ‘n e-pos netwerk waar ons binne 24 uur gebedsversoeke prosesseer en aanstuur, en waar lidmate met die roeping van gebed erns maak met elke versoek.

Dit mag dalk wees dat jy ‘n behoefte het aan voorbidding: die gebedspan sal met graagte reël om saam met jou te bid, of gewoon net jou en jou situasie aan die Here op te dra – dit kan ook anoniem gebeur. Al wat jy hoef te doen, is stuur ‘n e-pos na gebed@constantiakruin.co.za

Niemand hoef alleen te stry teen die Bose of teen die uitdagings van die lewe nie – Hier is toegewyde kinders van die Here wat reg staan om langs jou in te skuif en jou las te help dra!!

Volg ons
Kaart
Kontak ons
   Liebenbergweg 15,
      Constantia Kloof
    
   info@constantiakruin.co.za
    
   (011) 475 1440
    
   076 791 2312
    
Stuur 'n boodskap

Snap scan en Bank
snapscan

Bank Besonderhede:
ABSA Tjek reknr: 106 3330 384
Tak: Florida / 632 005

KONTAK / EREDIENSTE

Kontak inligting:

Tel: (011) 475 1440
Epos: info@constantiakruin.co.za
Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

Eredienste

Sondae gedurende skoolkwartale
08:15 – Eerste erediens
10:00 – Tweede erediens
10:00 – Andrew Murray service
17:00 – InSync erediens
17:00 – Dieperdelf
Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

Waar is ons?

GEBEURE / KALENDER