Constantiakruin Gemeente

Dankoffers

Sou jy graag 'n bydrae wou maak kan jy dit deur middel van die volgende maniere doen. Baie dankie nogmaals vir die volgehoue ondersteuning!!

1. Dankofferkoeverte wat by die kerk ingehandig word. Dankoffer koeverte is beskikbaar in die portale. Plaas koeverte met dankoffer in offergawekis asseblief.
2. Debietorder: ‘n Magtigingsvorm kan by die kerkkantoor ingevul word.
3. Persoonlike inbetalings by jou bank op ons tjekrekening.
4. Elektroniese oorbetalings.
5. SnapScan
6. Jy kan ook jou dankoffer hier onder doen deur die PayFast poort.

PAYFAST POORT
PAYFAST GATEWAY
Constantiakruin Gemeente

Dankoffers

Sou jy graag 'n bydrae wou maak kan jy dit deur middel van die volgende maniere doen. Baie dankie nogmaals vir die volgehoue ondersteuning!!

1. Dankofferkoeverte wat by die kerk ingehandig word. Dankoffer koeverte is beskikbaar in die portale. Plaas koeverte met dankoffer in offergawekis asseblief.
2. Debietorder: ‘n Magtigingsvorm kan by die kerkkantoor ingevul word.
3. Persoonlike inbetalings by jou bank op ons tjekrekening.
4. Elektroniese oorbetalings.
5. SnapScan
6. Jy kan ook jou dankoffer hier onder doen deur die PayFast poort.

PAYFAST POORT
PAYFAST GATEWAY
PAYFAST POORT
PAYFAST GATEWAY
SNAPSCAN
BANKBESONDERHEDE

ABSA Bank
Tjek Rekening Nommer: 106 3330 384
Tak: Florida | 632 005

PAYFAST POORT
PAYFAST GATEWAY

SNAPSCAN

BANKBESONDERHEDE

ABSA Bank
Tjek Rekening Nommer: 106 3330 384
Tak: Florida | 632 005

Volg ons
Kaart
Kontak ons
   Liebenbergweg 17,
      Constantia Kloof
    
   info@constantiakruin.co.za
    
   (011) 475 1440
    
   076 791 2312
    
Stuur 'n boodskap

Snap scan en Bank
snapscan

Bank Besonderhede:
ABSA Tjek reknr: 106 3330 384
Tak: Florida / 632 005

KONTAK / EREDIENSTE

Kontak inligting:

Tel: (011) 475 1440
Epos: info@constantiakruin.co.za
Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

Eredienste

Sondae gedurende skoolkwartale
08:15 – Eerste erediens
10:00 – Tweede erediens
10:00 – Andrew Murray service
17:00 – InSync erediens
17:00 – Dieperdelf
Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

Waar is ons?

GEBEURE / KALENDER
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="48" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="6" columns="1" css=".vc_custom_1596550758633{background-color: rgba(0,0,0,0.01) !important;*background-color: rgb(0,0,0) !important;}"]