Bedieningsgeleenthede

Bedieninge

Ons wil jou graag bedien. Ons wil ook vir jou die geleentheid gee om ander te bedien. Raak gerus betrokke by een of meer bedieninge:

Aanbidding

Verskeie eredienste word weekliks in Constantiakruin Gemeente gehou...

Gesinsbediening

Lees meer oor die bediening aan kinders (Promiseland) en jongmense (InSync)...

Hulp en hoop ondersteuningsgroepe

Daar is 'n groot verskeidenheid ondersteuningsgroepe in die gemeente...

Gasvryheid

Meer oor gasvryheid in Constantiakruin Gemeente...

Selgroepe

Meer oor selgroepe in Constantiakruin Gemeente...

Bybelstudie

Bybelstudiegroepe en geleenthede in die gemeente...
Personeelkorps

Ons span

Dr. Wicus
van der Merwe

Jeug- en Gemeenteleraar

Dr. Jaco Schoeman

Gemeenteleraar, Netwerk

Ds. Barend Buys

Bedryfshoof & English Congregation

Dr. Anton Fick

Leier- en Gemeenteleraar en Hulp en Hoop en Coram Deo
KONTAK / EREDIENSTE

Kontak inligting:

Tel: (011) 475 1440
Epos: info@constantiakruin.co.za
Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

Eredienste

Sondae gedurende skoolkwartale
08:15 – Eerste erediens
10:00 – Tweede erediens
10:00 – Andrew Murray service
17:00 – InSync erediens
17:00 – Dieperdelf
Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

Waar is ons?

GEBEURE / KALENDER