Bankbesonderhede

Tjekrekening: ABSA 106 3330 384 Florida

MAANDELIKSE DANKOFFERS

  • Dankoffers word op een van die volgende maniere ingesamel:
  • Dankofferkoeverte wat by die kerk ingehandig word. Dankoffer koeverte is beskikbaar in die portale. Plaas koeverte met dankoffer in offergawekis asseblief.
  • Debietorder: ‘n Magtigingsvorm kan by die kerkkantoor ingevul word.
  • Persoonlike inbetalings by jou bank op ons tjekrekening.
  • Elektroniese oorbetalings.

TIENDEMAAND DANKOFFER

Die gemeente doen jaarliks baie moeite om tydens Oktobermaand ‘n Spesiale Tiendemaand Dankoffer van stapel te stuur. Hierdie offer vorm omtrent 18% van ons totale begroting, daarom moedig ons lidmate aan om vroegtydig hiervoor te spaar en te beplan.

KONTAK / EREDIENSTE

Kontak inligting:

Tel: (011) 475 1440
Epos: info@constantiakruin.co.za
Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

Eredienste

Sondae gedurende skoolkwartale
08:15 – Eerste erediens
10:00 – Tweede erediens
10:00 – Andrew Murray service
17:00 – InSync erediens
17:00 – Dieperdelf
Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

Waar is ons?

GEBEURE / KALENDER
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="48" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="6" columns="1" css=".vc_custom_1596550758633{background-color: rgba(0,0,0,0.01) !important;*background-color: rgb(0,0,0) !important;}"]