NUWE LIDMATE

Vul asseblief ‘n vorm in vir nuwe lidmate, wat in die portale van die kerk beskikbaar is en plaas dit asb. in die dankofferkis by die hoofingang. Die vorm kan ook elektronies ingevul word. Ons hou van tyd tot tyd ‘n nuwe lidmatebyeenkoms vir inligting en saamkuier met die leierskap.

NEW MEMBERS

Please complete the New members form.

HUWELIKE

Registreer by die kerkkantoor vir huweliksvoorbereiding. Kontak die betrokke leraar en bevestig die huweliksdatum, ten minste drie tot vyf maande voor die tyd. Bywoning van vier voorbereidingsessies is verpligtend, al trou die egpaar op n ander plek of al neem n ander predikant die bevestiging waar.

DOOP

Gewoonlik die eerste Sondag van elke maand. Tref reëlings met die kerkkantoor ten minste een maand voor die beoogde doop. Sorg asb. dat jul lidmaatskap-bewys by die kerkkantoor ingehandig is. Daar is verpligte doopkategese vir die ouers, volg die almanak.

Debietorder

Voltooi asb die Debietorder Opdrag.

Verhuring van fasiliteite

Die saal en toerusting is beskikbaar vir verhuring aan lidmate, sowel as nie-lidmate, vir privaat gebruik. Kontak die kerkkantoor.

KONTAK / EREDIENSTE

Kontak inligting:

Tel: (011) 475 1440
Epos: info@constantiakruin.co.za
Adres: Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

Eredienste

Sondae gedurende skoolkwartale
08:15 – Eerste erediens
10:00 – Tweede erediens
10:00 – Andrew Murray service
17:00 – InSync erediens
17:00 – Dieperdelf
Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, InSync en Kategese nie, maar die oggend eredienste bly dieselfde.

Waar is ons?

GEBEURE / KALENDER