WIE IS ONS?

Die gemeente het op 24 Oktober 1973 van Floridapark in Florida afgestig. Van die 390 belydende lidmate waarmee dit gestig is, was die groei konstant tot die huidige 2361 belydende- en 691 dooplidmate.

 

As makrogemeente met ‘n verkleinde gemeenteraad, het ons ‘n eiesoortige bediening, wat beteken dat daar nie huisbesoek deur die leraars of ouderlinge of diakens gedoen word nie. Die Gemeenteraad is verantwoordelik vir die oorhoofse bestuur, beleid en rigting waarheen die gemeente beweeg. Die onderskeie departemente, bedieninge, ondersteuningsgroepe en projekte gee uitvoering aan die gemeente se gestuurdheid: Die Here stuur Constantiakruin veral na verwondes om op ‘n fisieke-, emosionele-, asook geestelike vlak hulp te verleen en hoop te bring.

 

Ons primere versorgingmodel is selgroepe. Ons moedig lidmate aan om so gou moontlik deel van ‘n selgroep te word!

 

Die diversiteit van hierdie stedelike gemeente word bedien deur ‘n verskeidenheid van eredienste, elkeen met sy besondere aanslag. Formele-, Informele-, InSync-, (vir jeug), Promiseland- (vir laerskool- kinders), Engelse- en Tswana eredienste.

 

Die jeug word bedien met Promiseland vir Laerskool- en voorskoolse kinders en InSync vir Hoërskoolkinders en jongmense. Junior en senior kategese sorg vir die toerusting en begeleiding van ons kinders na volwasse lidmate. Daar is ook mid-week aksies vir laer- en hoerskoolkinders.

 

Volg gerus die almanak om al die bedieninge en toerustinggeleenthede te volg.

 

uitreik na verwondes in die omgewing word gedoen deur pastorale sorg, verskeie voeding- en opleidingsprojekte, asook betrokkenheid by verskeie instansies vir kinders en bejaardes.

 

Die gemeente het ‘n goed toegeruste kompleks met besondere argitektoniese eienskappe en mooi tuine, wat bydra tot ‘n rustige atmosfeer. ‘n Gedenktuin, wat voorsien in ‘n al groterwordende behoefte, is opgerig en pas mooi in by die omgewing en die bestaande tuine.

 

Die gemeente word bedien deur vyf voltydse predikante, en ‘n jeugwerker. ‘n Baie toegewyde Bedryfshoof en kantoorpersoneel sorg, dat die administrasie en navrae van die gemeente glad verloop. Elkeen fokus op die segmente waarbinne sy besondere gawes die beste inpas.

Madelyn Minnaar

Sekretaresse

info@constantiakruin.co.za

(011) 475 1440

Kotie Kriel

Administratiewe Beampte

admin@constantiakruin.co.za

(011) 475 1440

Johann van der Walt

Jeugwerker

johann@constantiakruin.co.za

(011) 475 1440 / 083 497 3776

Nick van der Merwe

Bestuurder: Geboue & Terreine

nick@constantiakruin.co.za

(011) 475 1440 / 082 578 0580

Marinus Loots

Bestuurder: MultiMedia, Kommunikasie

Oudio/Visuele & Tegnies

marinus@constantiakruin.co.za

(011) 475 1440

Francois Steyn

Musiek Direkteur

musiek@constantiakruin.co.za

072 495 7899

Anton Fick

Leierleraar

anton@constantiakruin.co.za

083 967 2275

Jaco Schoeman

Leraar

jaco@constantiakruin.co.za

082 411 4080

Wicus van der Merwe

Jeugleraar

wicus@constantiakruin.co.za

082 337 1568

Barend Buys

Bedryfshoof / Engelse Leraar

barend@constantiakruin.co.za

(011) 475 1440 / 084 671 0129

Blikkies Blignault

FB/FH/P Senior Bediening

082 570 0768

Henk Gous

Pastorale Hulp

henkgous@mweb.co.za

083 267 0108

Herman Breytenbach

Floridapark Bedieningspunt

herman@constantiakruin.co.za

082 698 8150

Submitting Form...

The server encountered an error.

YOU'RE ON THE LIST!

(011) 475 1440

(011) 475 1440

info@constantiakruin.co.za

Liebenbergweg 15, Constantia Kloof