ALGEMENE INLIGTING

DIENSTE

Sondae gedurende skoolkwartale

 

08:15 – Eerste Erediens

10:00 – Tweede Erediens

10:00 – English Service

15:00 – Tswanadiens

17:00 – InSync Erediens

17:30 – Dieperdelf

 

Gedurende skoolvakansies en langnaweke is daar geen Kapeldiens, In Sync en Kategese nie.

 

BYBELSTUDIE – IN DIE KAPEL

Woensdae 10:00 tot 11:00 gedurende skoolkwartale.

 

ONDERSTEUNINGSGROEPE EN KURSUSSE

About Hope - ‘n Groep wat persone met depressie toerus, begelei en ondersteun.

 

DivorceCare - ‘n Kursus om persone te begelei in herstel na egskeiding.

 

GriefShare - Kursus om persone te begelei in herstel na verlies van ‘n geliefde.

 

Kompas (I, II, III) - ‘n Kursus oor verskeie onderwerpe, o.a. huweliksgroei, persoonlike heling en vaardighede.

 

Enkelgelid - ‘n Groep wat enkellopendes toerus en ondersteun.

 

SOS - ‘n Groep om persone met substansafhanklikheid te help en ondersteun.

 

EEIII - 'n Evangelisasie kursus vir persone wat die Evangelie met ander wil deel.

 

CANSA - Vriende vir CANSA is ‘n ondersteuningsgroep vir persone wat op een of ander manier deur kanker geraak word.

 

Kruinjare - ‘n Bediening vir al ons ouer lidmate op ‘n maandelikse basis en 'n jaarlikse toer.

 

HUWELIKE

Registreer by die kerkkantoor vir huweliksvoorbereiding. Kontak die betrokke leraar en bevestig die huweliksdatum, ten minste drie tot vyf maande voor die tyd. Bywoning van vier voorbereidingsessies is verpligtend, al trou die egpaar op n ander plek of al neem n ander predikant die bevestiging waar.

 

DOOP

Gewoonlik die eerste Sondag van elke maand. Tref reëlings met die kerkkantoor ten minste een maand voor die beoogde doop. Sorg asb. dat jul lidmaatskap-bewys by die kerkkantoor ingehandig is. Daar is verpligte doopkategese vir die ouers, volg die almanak.

- In Kerkgebou

- In Kerkgebou

- In Chapel

- In Saal

- In Kerkgebou

- In Kapel

NUWE LIDMATE

Vul asseblief ‘n vorm in vir nuwe lidmate, wat in die portale van die kerk beskikbaar is en plaas dit asb. in die dankofferkis by die hoofingang. Die vorm kan ook elektronies ingevul word. Ons hou van tyd tot tyd ‘n nuwe lidmatebyeenkoms vir inligting en saamkuier met die leierskap.

 

Aanlyn vorm hier beskikbaar.

 

SIEKTE

Meld asseblief enige persoon wat siek is, of hospitaal toe gaan, by die kerkkantoor aan, sodat die leraars en die omgee-bediening hulle kan besoek of skakel.

 

STERFTES

Meld asseblief sterftes van lidmate, asook familielede, by die kerkkantoor aan.

 

BEGRAFNISSE

Reël met die betrokke leraar, asook die kerkkantoor. Die kerkkantoor sal jou van al die nodige inligting voorsien.

 

UITHUUR VAN GERIEWE

Die saal en toerusting is beskikbaar vir verhuring aan lidmate, sowel as nie-lidmate, vir privaat gebruik. Kontak die kerkkantoor.

 

VERBLYF IN ANNEKS

Die hoofslaapkamer in die huis te Liebenbergweg 13 word verhuur vir oornagverblyf vir mense en/of hulle families wat bv. die hospitaal besoek. ʼn Toegeruste kombuis vir selfsorgmaaltye is beskikbaar. Beddegoed en handdoeke word voorsien. Bespreek by die kerkkantoor.

 

BEVESTIGING VAN HUWELIKE IN KERK / KAPEL

Bespreek alle fasiliteite by die kerkkantoor.

 

KOMMUNIKASIE MET LIDMATE

Help ons asseblief om al jou kontakbesonderhede op datum te hou. Kontak die kerkkantoor.

 

MAANDELIKSE DANKOFFERS

Dankoffers word op een van die volgende maniere ingesamel:

 

Dankofferkoeverte wat by die kerk ingehandig word. Dankoffer koeverte is beskikbaar in die portale. Plaas koeverte met dankoffer in offergawekis asseblief.

 

Debietorder: ‘n Magtigingsvorm kan by die kerkkantoor ingevul word.

 

Persoonlike inbetalings by jou bank op ons tjekrekening.

 

Elektroniese oorbetalings.

 

TIENDEMAAND DANKOFFER

Die gemeente doen jaarliks baie moeite om tydens Oktobermaand ‘n Spesiale Tiendemaand Dankoffer van stapel te stuur. Hierdie offer vorm omtrent 18% van ons totale begroting, daarom moedig ons lidmate aan om vroegtydig hiervoor te spaar en te beplan.

 

 

Tjekrekening: ABSA 106 3330 384 Florida

Submitting Form...

The server encountered an error.

YOU'RE ON THE LIST!

(011) 475 1440

(011) 475 1440

info@constantiakruin.co.za

Liebenbergweg 15, Constantia Kloof