Baie Welkom by die Constantiakruin webwerf

Ons gebed is dat jy geseën en versterk sal word deur die krag van Jesus Christus en dat jy ‘n lewe van oorvloed in die gemeenskap, vreugde en vryheid sal lewe. Constantiakruin Gemeente is hier vir jou. Dit is nie ‘n net kerk nie. Dit is ‘n gemeenskap van gelowiges wat bymekaar kom om die heerlikheid van die Here te verklaar en Jesus as Koning te vier. Ons bestudeer die Woord, oefen wat ons leer en in die proses saam te groei. Mag God julle ryklik seën!

08:15 – Eerste Erediens in die Kerkgebou

10:00 – Tweede Erediens in die Kerkgebou

10:00 – English Service in the Chapel

Eredienstye:

15:00 – Tswana Erediens in die Saal

18:00 – InSync Erediens in die Kerkgebou

18:00 – Kuierkerk in die Kapel

Jeugaktiwiteite:

Senior Kategese (Gr 6-Gr11):

17:00 – 18:00 Sondae gedurende skoolkwartale.

Jeug Erediens:

18:00 Sondae gedurende skoolkwartale in die kerkgebou.

WipeOut (Hoërskool Jeugsel):

Dinsdae 18:00-20:00 in die Grot

Kleuterkerk (2jr-Gr RR):

Sondae gedurende skoolkwartale tydens die eerste oggenddiens, in lokaal agter die kerkhuis.

Gr R-Gr 1:

Sondae gedurende skoolkwartale tydens die eerste oggenddiens, in die kerkhuis.

Kinderkerk (Gr 2-Gr 5):

08:15 en 10:00 Sondae gedurende skoolkwartale in die saalkompleks.

Baie Welkom by Constantiakruin Gemeente

www.constantiakruin.co.za

(011) 475 1440

(011) 475 1440

info@constantiakruin.co.za

Liebenbergweg 15, Constantia Kloof

Submitting Form...

The server encountered an error.

YOU'RE ON THE LIST!