Baie Welkom by die Constantiakruin webwerf

Ons gebed is dat jy geseën en versterk sal word deur die krag van Jesus Christus en dat jy ‘n lewe van oorvloed in die gemeenskap, vreugde en vryheid sal lewe. Constantiakruin Gemeente is hier vir jou. Dit is nie ‘n net kerk nie. Dit is ‘n gemeenskap van gelowiges wat bymekaar kom om die heerlikheid van die Here te verklaar en Jesus as Koning te vier. Ons bestudeer die Woord, oefen wat ons leer en in die proses saam te groei. Mag God julle ryklik seën!

08:15 – Eerste Erediens in die Kerkgebou

10:00 – Tweede Erediens in die Kerkgebou

10:00 – English Service in the Chapel

Eredienstye:

15:00 – Tswana Erediens in die Bo-vertrek

17:00 – InSync Erediens in die Kerkgebou

17:30 – Dieperdelf in die Kapel

Jeugaktiwiteite:

Erediens & Kategese  (Graad 7 - Graad 11):

17:00 - 19:00 Sondae gedurende skoolkwartale.

Graad 12 Selgroep:

17:00 - 19:00

Baba Geloofsvorming (6 maande - 3 jaar)

Sondae gedurende skoolkwartale tydens die eerste oggenddiens in die Saal.

Kleuterbediening (4 jaar - 6 jaar):

Sondae gedurende skoolkwartale tydens die eerste oggenddiens, in lokaal agter die kerkhuis.

Laerskool Bediening (Graad 1 - Graad 6):

Sondae gedurende skoolkwartale tydens die eerste oggenddiens in die KinderKapel.

Science Says Lasting Relationships Come Down To 2 Basic Traits: Kindness and Generosity

Artikel verskaf deur Dr. Henk Gous

Ons is in 'n voortdurende proses om alle Aksies van die gemeente se deelname te notuleer. Gebruik asb. die vorm om ons daarmee te help deur die nodige besonderhede en getalle in te vul. Volg die skakel regs om vorm in te vul. Baie dankie!

Baie Welkom by Constantiakruin Gemeente

www.constantiakruin.co.za

Submitting Form...

The server encountered an error.

YOU'RE ON THE LIST!

(011) 475 1440

(011) 475 1440

info@constantiakruin.co.za

Liebenbergweg 15, Constantia Kloof